GWARANCJA

Na wszystkie produkty kupione w sklepie Sun-wood Meble Kolonialne udzielana jest 12 miesięczna gwarancja. Warunkiem ważności gwarancji jest zachowanie dowodu zakupu, faktury lub paragonu. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków gwarancji oraz ogólnych warunków reklamacji. Należy pamiętać ,że drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV, może jaśnieć lub ciemnieć. Prosimy o przemyślane zakupy, zwroty nie będą przyjmowane.

Ogólne warunki gwarancji

 1. 1. Produkty objęte są 12-miesięczna gwarancją, licząc od daty zakupu
 2. 2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że przedmiot jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zasad użytkowania i konserwacji.
 3. 3. Gwarancja obejmuje wady wynikające z procesu produkcji lub usterki surowca (tzw. wady ukryte).
 4. 4. Gwarancji nie podlega: - nierównomierne wybarwienie wynikające z naturalnych właściwości materiału. - uszkodzenie wynikających z niewłaściwego montażu oraz ustawienia produktu, np. przy urządzeniach grzejnych. - uszkodzenie powstałe przez ustawienie na meblu gorących lub zimnych przedmiotów lub powstałe podczas długotrwałego kontaktu z wodą - uszkodzenie wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 45% oraz większej niż 60 % (niska wilgotność może wpływać na powstawanie pęknięć a przy wyższej wilgotności mogą pojawić się wypaczenia i nierówności) - naturalne zużywanie się produktu oraz uszkodzenia mechaniczne np. zarysowania, obicia, odgniecenia. - mebel, który miał obniżoną cenę ze względu na trwałe wady i uszkodzenia lub mebel zakupiony w cenie hurtowej, promocyjnej. -uszkodzenie wynikające z wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych skutkujące jego odbarwieniem.
 5. 5.Czynnik wpływające na utratę uprawnień gwarancyjnych: - zagubienie dowodu potwierdzającego zakup (paragon, faktura) - montaż i użytkowanie mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem -przykrycie produktu materiałem zapobiegającym naturalnemu procesowi oddychania drewna (szkło, pcv, folia ,kamień) -użytkowanie mebla w pomieszczeniu o wilgotności powietrza poniżej 45% lub powyżej 60% -zalanie mebla woda lub inna cieczą -niewłaściwy sposób czyszczenia i konserwacji -zbytnie zabrudzenie -wykonanie naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione - powstanie usterek i szkód spowodowanych przez zwierzęta
 6. 6. Wadami produktu nie zostaną uznane: - zmiany zachodzące naturalnie podczas przeciętnej eksploatacji mebla - właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału - widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej drewna) -wynikające z charakterystyki drewna ciemniejsze zabarwienia, widoczne usłojenie, różnce w odcieniu drewna - niewielkie zaprawki ubytków w drewnie

Postępowanie reklamacyjne - Protokół reklamacyjny

 1. 1. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. 2. Reklamacja powinna być zgłoszona wyłącznie z oryginalnym dowodem zakupu w terminie nie później niż 7 dni od daty ujawnienia wady, chyba , ze rodzaj wady wymaga natychmiastowego zgłoszenia.
 3. 3. W przypadku wykrycia wady zaraz po zakupie Nabywca winien dostarczyć reklamowany towar w przeciągu 7 dni roboczych salonu Sun-wood Meble Kolonialne, w wypadku nie dostosowania się do tego terminu gwarant nie uzna reklamacji.
 4. 4. Pozostałe zgłoszenia przyjmujemy w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie zdjęć wraz z opisaniem usterki
 5. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 6. 6. Po uznaniu reklamacji, reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia produktu do miejsca przeprowadzenia naprawy lub do salonu Sun-wood Meble Kolonialne.
 7. 7. Reklamowany produkt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu.
 8. 8. Gwarant nie ponosi kosztów transportu .

Zasady użytkowania i konserwacji

 1. 1. Meble przeznaczone są do użytkowania w warunkach normalnej wilgotności powietrza 45%-60%
 2. 2. Meble wykonane z drewna, mimo swej odporności na wilgoć, nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą oraz gorącymi i zimnymi przedmiotami.
 3. 3. Meblom wykonanym z drewna nleży zapewnić naturalny proces oddychania drewna
 4. 4. W przypadku zalania substancją płynną (np. wodą) meble należy jak najszybciej wytrzeć i umożliwić całkowite wyschnięcie.
 5. 4. Do czyszczenia mebli nie należy używać wody oraz agresywnych środków czyszczących oraz środków zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru
 6. 5. Do konserwacji mebli lakierowanych należy używać środków przeznaczonych do powierzchni lakierowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta.
 7. 6. Meble nie pokryte lakierem czyścić na sucho.
 8. 7. W przypadku mebli ręcznie malowanych do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych ani wody. Czyścić na sucho.
 9. 8. Przedmioty dekoracyjne przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza 45%-60% (nie dotyczy mebli ogrodowych)
 10. 9. Przedmioty dekoracyjne, meble czyścić ręcznie. Nie należy używać środków chemicznych.

Zarejestruj się

Już posiadasz konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło